03:04 +07 Thứ sáu, 24/03/2017

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Wesite

Rất đẹp và hữu ích

Đầy đủ và hữu ích

Bình thường

Cần phát triển thêm

 

 

 

 

 

 

Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 3


Hôm nayHôm nay : 37

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4442

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 365141

Đăng nhập

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên

Thứ hai - 30/09/2013 07:27

    PHÒNG GD&ĐT TP CAM RANH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH CAM PHÚC BẮC 2                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
   

 

 

        Số:         /KH-CPB2                                        CamPhúc Bắc, ngày 01 tháng 9 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác Bồi dưỡng thường xuyên      

  Năm học 2013-2014

------------

 

Căn cứ Kế hoạch số 561/PGDĐT ngày 15/8/2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Ranh về việcTriển khai công tác Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013-2014;

Căn cứ Kế hoạch năm học 2013-2014, Trường Tiểu học Cam Phúc Bắc 2xây dựngKế hoạch triển khai công tác Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013 - 2014 như sau:

I. Mục đích

1. Giáo viên học tập Bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành .

2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.

II. Đối tượng bồi dưỡng thường xuyên

Tất cả cán bộ quản lí, giáo viên đang giảng dạy tại trường TH Cam Phúc Bắc 2.

III. Nội dung bồi dưỡng thường xuyên

1. Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiết/giáo viên)

Sau khi được Phòng GD&ĐT Cam Ranh tập huấn, đội ngũ báo cáo viên cốt cán cấp trường sẽ tập huấn lại cho giáo viên trong trường.

2. Nội dung bồi dưỡng 2: (30 tiết/giáo viên)Các Chuyên đề học chính trị hè 2013 do Phòng GD&ĐT và Ban Tuyên giáo Thành ủy Cam Ranh báo cáo. Điểm bài thu hoạch là kết quả nội dung bồi dưỡng 2.

Nội dung học tập chính trì hè 2013 như sau:

- Các vấn đề lý luận cơ bản và những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 và 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI);

        - Nội dung cơ bản các chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 và 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI); Nghị quyết Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Tỉnh ủy; Tình hình kinh tế xã hội và các Nghị quyết, Chương trình của Đảng bộ thành phố;

        - Tình hình quốc tế, trong nước, trong tỉnh thời gian qua;

        - Kết quả năm học 2012 - 2013 và nhiệm vụ năm học 2013 - 2014.

3.Nội dung bồi dưỡng 3:  (60 tiết/giáo viên)

- Trường chọn 4 mô đun thực hiện trong năm học 2013-2014:

TH 12: Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học;

TH 16: Một số kĩ thuật dạy học tích cực ở tiểu học;

TH 30: Hướng dẫn áp dụng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở tiểu học trong điều kiện tình hình thực tế ở Việt Nam;

TH 39: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học.

- Hình thức bồi dưỡng: Thông qua các lớp tập huấn, qua tự học của giáo viên và qua sinh hoạt nhóm, tổ chuyên môn; tổ chức hội thảo theo đơn vị trường, cụm trường; qua hình thức website, diễn đàn.

- Phương pháp bồi dưỡng: Chú trọng thực hành, kết họp các hình thức nghe giảng, thảo luận; đảm bảo ít nhất 70% thời lượng bồi dưỡng dành cho việc trao đổi, thảo luận, thực hành soạn bài, tổ chức các hoạt động chăm sóc - giáo dục.

- Thời gian bồi dưỡng: Thời gian bồi dưỡng tập trung và tự học thực hiện theo qui định tại Thông tư 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011. Trong năm học này tiến hành từ tháng 8/2013 đến tháng 4/2014.

* Cụ thể:

 

Nội dung bồi dưỡng

Đối tượng

bồi dưỡng

Thời lượng và hình thức học

Đánh giá

kết quả

Thời gian

Nội dung

BD1

(30t)

 

Thực hành thiết kế các Nghiên cứu KHSPƯD.

CBQL, GV toàn trường

Mỗi nội dung học 10 tiết tập trung và 5 tiết  tự học.

Phòng GD&ĐT đánh giá đội ngũ Báo cáo viên,        Hiệu trưởng đánh giá GV.

Tháng 8,9/2013

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học.

 

Nội dung

BD2

(30T)

 

1. Các chuyên đề bồi dưỡng Chính trị hè 2013.

2. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014.

 

CBQL, GV, NV toàn trường

Học tập trung

20 tiết và

tự học 10 tiết

Phòng GD&ĐT

đánh giá

Tháng 8/2013

 

Nội dung

BD3

(60T)

 

04 mô đun sau:

TH 12, TH 16, TH 30, TH 39.

 

CBQL, GV toàn trường

Học tập trung

40 tiết và

tự học 20 tiết

Phòng GD&ĐT đánh giá BGH, Hiệu trưởng đánh giá GV.

Từ 9/2013 đến 4/2014

 

            Đối với Nội dung bồi dưỡng 3, thời gian thực hiện cụ thể như sau:

 

TT

Nội dung mô đun

Số lượng CB,GV

Tháng

10/2013

12/2013

02/2014

4/2014

1

 

TH 12: Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học

 

30

x

 

 

 

2

 

TH 16: Một số kĩ thuật dạy học tích cực ở tiểu học

 

30

 

x

 

 

3

 

TH 30: Hướng dẫn áp dụng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở tiểu học trong điều kiện tình hình thực tế ở Việt Nam

 

30

 

 

 x

 

4

 

TH 39: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học

 

30

 

 

 

 x

IV. Đánh giá và công nhận kết quả BDTX:

Thực hiện theo các điều 12, 13, 14 và 15 Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT.

Trong năm học này, kết quả của từng nội dung được đánh giá như sau:

- Nội dung bồi dưỡng 1: Phòng GD&ĐT phối hợp với đội ngũ Báo cáo viên cấp thành phố đánh giá đội ngũ Báo cáo viên cấp trường, Hiệu trưởng phối hợp với đội ngũ Báo cáo viên cấp trường đánh giá giáo viên trong trường;

- Nội dung bồi dưỡng 2: Phòng GD&ĐT đánh giá cho CBQL, GV, NV toàn ngành;

- Nội dung bồi dưỡng 3: Phòng GD&ĐT đánh giá cho CBQL, Hiệu trưởng đánh giá giáo viên trong trường.

V. Đối tượng miễn nhiệm BDTX 

- Giáo viên nghỉ hưu trong các năm 2013, 2014 (đ/c Đỗ Thị Vân, Trần Thị Ánh Xuân); giáo viên đi học dài hạn, nghỉ ốm dài hạn trong năm học.

- Miễn nhiệm vụ bồi dưỡng nội dung 2, nội dung 3 để tạo điều kiện về thời gian đối với: Các giáo viên tiếng Anh tiểu học chuẩn hóa năng lực tiếng và năng lực sư phạm; các giáo viên dự tập huấn dạy các môn khoa học bằng tiếng Anh; các giáo viên được phân công áp dụng phương pháp dạy học mới (phương pháp “Bàn tay nặn bột,  hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, ...); các giáo viên tham gia thí điểm xây dựng và dạy học theo chương trình giáo dục nhà trường trung học (điều chỉnh kế hoạch dạy học) theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

VI. Tài liệu

            - Với nội dung 1 và nội dung 2: Tài liệu của Bộ và Sở GD&ĐT cung cấp.

- Với các mô đun tự chọn của nội dung 3: Trước mắt giáo viên tự khai thác các nguồn tài liệu đã có để thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên theo quy định.

VII. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường

- Thành lập đội ngũ báo cáo viên cốt cán của trường;

- Xây dựng, quản lý hồ sơ BDTX giáo viên trong trường;

- Quy định mẫu kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của tổ chuyên môn, giáo viên; biểu tổng hợp kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trong tổ;

- Lập kế hoạch, tổng hợp, ra đề kiểm tra, đánh giá thực hiện BDTX của đơn vị;

- Tổ chức cho giáo viên đăng ký kế hoạch BDTX, phê duyệt kế hoạch BDTX của giáo viên; xây dựng kế hoạch BDTX của trường, báo cáo kế hoạch của đơn vị cho phòng GD&ĐT;

- Theo dõi, quản lý và kiểm tra, đôn đốc, xác nhận vào sổ bồi dưỡng của giáo viên kết quả tự học, tự bồi dưỡng theo kế hoạch đã đăng ký của giáo viên trong đơn vị. Tham mưu, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền trong việc xây dựng và bố trí dự toán kinh phí chi trả chế độ cho giáo viên tham dự bồi dưỡng tập trung và công tác tổ chức bồi dưỡng thường xuyên tại đơn vị.

2. Trách nhiệm của tổ chuyên môn

- Căn cứ việc đăng kí nội dung bồi dưỡng 3 của các cá nhân, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của tổ, tổng hợp kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trong tổ, trình lãnh đạo nhà trường phê duyệt và tổ chức thực hiện theo kế hoạch;

- Lưu hồ sơ bồi dưỡng thường xuyên của tổ cùng với các hồ sơ chuyên môn khác để phục vụ cho việc thanh, kiểm tra của các đoàn thanh, kiểm tra các cấp;

- Hồ sơ bồi dưỡng thường xuyên của tổ chuyên môn gồm: Biểu tổng hợp kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của tổ có phê duyệt của lãnh đạo nhà trường; kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của các cá nhân trong tổ có phê duyệt của lãnh đạo nhà trường; biên bản nội dung các buổi bồi dưỡng tập trung của tổ (nội dung họp, triển khai lý thuyết, thảo luận, rút kinh nghiệm giờ dạy, ...).

3. Trách nhiệm của giáo viên

- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân đã được phê duyệt (kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên phải nêu rõ mục tiêu, nội dung, hình thức bồi dưỡng), nghiêm túc thực hiện các quy định về BDTX của đơn vị và các quy định của Quy chế BDTX;

- Định kì báo cáo tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập bồi dưỡng thường xuyên vào quá trình thực hiện nhiệm vụ;

- Lập sổ bồi dưỡng thường xuyên.

* Gợi ý những nội dung ghi trong sổ bồi dưỡng chuyên môn:

+ Nội dung bồi dưỡng 1: Khi được tham gia các nội dung bồi dưỡng do Bộ, Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

+ Nội dung bồi dưỡng 2: Khi được tham gia các nội dung bồi dưỡng do Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức.

+ Nội dung bồi dưỡng 3: Nội dung các buổi bồi dưỡng tập trung do nhà trường hoặc tổ chuyên môn tổ chức; thu hoạch cá nhân đối với các nội dung được bồi dưỡng; quá trình vận dụng vào công việc, nhiệm vụ được giao, thể hiện giáo án hoặc sản phẩm cụ thể; đánh giá, rút kinh nghiệm quá trình vận dụng của bản thân.

VIII. Nguồn kinh phí BDTX:

Kinh phí BDTX được dự toán trong kinh phí chi thường xuyên hàng năm và kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia, kinh phí hỗ trợ của các dự án và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

         Ngoài các nội dung được bồi dưỡng tập trung, các tổ chuyên môn hướng dẫn giáo viên phương pháp, cách thức tham gia tập huấn theo hình thức website, diễn đàn (Một số website chính: moet.gov.vn, khanhhoa.edu.vn trong mục “Bồi dưỡng thường xuyên”, website của Phòng, website của trường tại mục “Bồi dưỡng thường xuyên”).

         Trên đây là kế hoạch triển khai công tác Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học năm học 2013 - 2014 của trường Tiểu học Cam Phúc Bắc 2, đề nghị các tổ chuyên môn triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc phản ánh về Ban giám hiệu nhà trường để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

Nơi nhận:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo (báo cáo);

- Các tổ Chuyên môn;

- Lưu hồ sơ.

   HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

   Huỳnh Thị Bé Nga

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn